Меню Закрыть

Информация для потребителей

Тұтынушының электрмен

жабдықтау желілеріне қосылу процедурасы жөнінде

 

Қазақстанда күннен күнге бизнесті жүргізу оңайға түсуде. Дүниежүзілік банк жыл сайын бағалау өткізіп,  «Doing Business» рейтингін құрастырады.

Мысалы, электрмен жабдықтау желілеріне қосылу кезінде екі рұқсаттамалық процедура алынып тасталды және электрмен жабдықтау желілеріне қосылуға арналған техникалық шарт беру мерзімі, энергия ұсынушы ұйыммен тұтынушының жобалық шешімдерін келістіру мерзімі, сондай-ақ, электрмен жабдықтауға арналған келісімшарт жасау мерзімі  айтарлықтай қысқартылды.

Кәсіпкерлерге, тұтынушыларға белгіленген қуаты 200 кВт-қа дейінгі электр құрылғыларын электр желілеріне қосуға арналған техникалық шарттар беру 14 күннен  5 күнге дейін қысқартылды. Сондай-ақ, енді үш күн ішінде энергия ұсынушы/жабдықтаушы ұйыммен жобалық шешімдерді келістіруге және электр энергиясын жеткізуге келісімшарт жасасуға болады. Бұрын бұл прцедуралар 20 және 7 күн уақыт алатын.

Белгіленген қуаты 5 МегаВаттқа дейін электр құрылғылары бар тұтынушылар өтінімге сыртқы электрмен жабдықтау схемасын қоса бермейді.

Сонымен бірге, электр жабдықтау жүйесінің сыртқы қосылуына тұтынушылармен сарапшы тұжырымын алу рәсімі жойылды. Электр энергиясын пайдалану Ережелеріне енгізілген өзгертулерге сәйкес энергия тасымалдаушы немесе энергия өндіруші ұйым тұтынушыдан өтінім алған соң, жаңадан іске кірістірілетін немесе қайта қалпына келтірілетін электр құрылғыларын қосуға техникалық шартты мына мерзім ішінде береді (техникалық мүмкіндік бар  болса): қуаты 200 кВт-қа дейінгі  — 5 жұмыс күні ішінде;  қуаты 200-ден 1000 кВт-қа дейінгі — 10 жұмыс күні ішінде; қуаты 1000 кВт-тан жоғары — 15 жұмыс күні ішінде.

Техникалық шартты қайта ресімдегені үшін төлемақы алынбайды.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарына рұқсаттама алу қажет емес. Жобалаушы жұмыстың басталғаны туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасына электронды түрде хабарлама жіберсе жеткілікті.

Сонымен қатар, мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау жөніндегі органнан электр желісіне қосылу үшін рұқсаттама алу да  қажет емес.

Электрмен жабдықтауға келісімшарт жасаудың апталық мерзімі енді үш күн болып қысқартылды.

 

 

 

ҚР ЭМ Атом және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Павлодар облысы бойынша аумақтық департаменті 

 

 

 

Потребителю

по процедуре подключения к сетям электроснабжения

 

В Казахстане каждый год становится проще вести бизнес. Оценку проводит Всемирный банк, ежегодно формируя рейтинг  Doing Business.

К примеру, были упразднены две разрешительной процедуры при подключении к сетям электроснабжения и значительно сокращены сроки выдачи технических условий на подключение к системе электроснабжения, сроки согласования проектных решений потребителей с энергопередающей организацией, а также сроки заключения договора на электроснабжение.

Для предпринимателей с 14 до 5 рабочих дней сокращена выдача технических условий на подключение к электрическим сетям потребителей с установленной мощностью электроустановок до 200 кВт. Также теперь за три дня можно будет согласовать проектные решения с энергопередающей/снабжающей организацией и заключить договор на поставку электрической энергии. Раньше эти процедуры длились до 20 и 7 дней.

Для потребителей с установленной мощностью электроустановок до 5 МВт не требуется прикладывание к заявке на присоединение Схемы внешнего электроснабжения потребителя.

Кроме того, исключена процедура получения потребителем экспертного заключения внешнего подключения системы энергоснабжения.

В соответствии с внесенными изменениями в Правила пользования электрической энергии энергопередающая или энергопроизводящая организация после получения заявки от потребителя выдает технические условия на подключение вновь вводимых или реконструируемых электроустановок в следующие сроки (при наличии технической возможности): мощностью до 200 кВт — в течение 5 рабочих дней; мощностью от 200 до 1000 кВт — в течение 10 рабочих дней, мощностью свыше 1000 кВт – в течение 15 рабочих дней.

Плата за выдачу и переоформление технических условий не взимается.

Исключена необходимость получения разрешения на строительно-монтажные работы. Теперь проектировщику достаточно в электронной форме направить уведомление о начале работ в управление государственного архитектурно-строительного контроля.

Кроме того, нет необходимости получения разрешения на подключение к электросетям от органа по государственному энергетическому надзору и контролю.

Недельный срок заключения договора на электроснабжение сокращен до трех дней.

                                              

 

 

Территориальный департамент Комитета атомного

и энергетического надзора и контроля МЭ по

Павлодарской области

 30/12/2020